මෙම වසර තුල අමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව සියයට 44 කින් රුපියල අවප‍්‍රමාණය වෙයි

මෙම වසර තුල අමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව සියයට 44 කින් රුපියල අවප‍්‍රමාණය වෙයි

වසරේ මේ දක්වා කාලය තුළ අමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ‍්‍රී ලංකා රුපියල සියයට 44 යි දශම 3 කින් පහළ ගොස් තිබෙනවා.

යුරෝ මුදල් ඒකකයට සාපේක්ෂව සියයට 40 යි දශම 7 කින් – ස්ටර්ලිං පවුමට සාපේක්ෂව සියයට 39 යි දශම 8 කින් – ජපාන යෙන් මුදලට සාපේක්ෂව සියයට 35 යි දශම 1 කින් සහ ඔස්ටේ‍්‍රලියානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව සියයට 43 යි දශම 1 කින් එය අවප‍්‍රමාණය වී ඇති බවයි මහ බැංකු වාර්තා පෙන්වා දෙන්නේ.

පසුගිය 10 වැනිදා වන විට ඉන්දීය රුපියලට සාපේක්ෂව ශ‍්‍රී ලංකා රුපියල සියයට 41 යි දශම 7 කින් පහළ ගොස් තිබෙනවා.

පසුගිය මැයි 13 වැනිදා සිට හඳුන්වාදෙනු ලැබූ විදේශ විනිමය ස්ථායිකරණ ප‍්‍රතිපත්ති හමුවේ රුපියලේ අගය කිසියම් ස්ථාවරත්වයක් අත්කර ගනිමින් සිටින බව නිරීක්ෂණය කර ඇති බවයි මහ බැංකුව වැඩිදුරටත් නිවේදනය කලේ.

Share This