මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය ඉහලට…

මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය ඉහලට…

ගාල්ල සිට මාතර සහ හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදෙශවල සුළගේ වේගය විටින් විට පැයට කිලෝමීටර් 70 ක් දක්වා ඉහල යා හැකි බව කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළා.

මන්නාරම සිට පුත්තලම සහ කොළඹ හරහා ගාල්ල දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගයද විටින් විට පැයට කිලෝ මීටර් 60 දක්වා ඉහල යා හැකි බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව කියා සිටියේ.

ධීවර හා නාවික ප්‍රජාව මේ පිළිබඳව අවධනයෙන් පසුවිය යුතු බව කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා.

සබරගමුව, මධ්‍යම පළාත්වල අද දිනයේ වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතති විය හැකි බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේ.

Share This