මුත්‍රා යොදා ගෙන තම්බන ”වර්ජින් බෝයි” බිත්තර

මුත්‍රා යොදා ගෙන තම්බන ”වර්ජින් බෝයි” බිත්තර

බාල මහලු සියලු දෙනා ප්‍රිය කරන ආහාරයක් බිත්තර.


කෙසේ නමුත් ජලය වෙනුවට මිනිස් මුත්‍රා වලින් තම්බා ආහාරයට ගන්නා බිත්තර පිළිබඳව ඔබ යම් දිනෙක අසා තිබෙනවාද.

සාමාන්‍යයෙන් අප දන්නා ආහාරපානවලට වඩා වෙනස් ආහාරපාන සකස් කිරීම සහ පරිභෝජනය කිරීම සඳහා ප්‍රසිද්ධ රටවල් අතර ප්‍රධාන තැනක් ගන්නා චීනයේ තවත් එක් අසාමාන්‍ය ආහාරයක් ලෙස වැඩිවියට පත් නොවූ පිරිමි දරුවන්ගේ මුත්‍රා යොදා ගෙන තම්බා ගන්නා බිත්තර ලෙස ‘වර්ජින් බෝයි බිත්තර‘ හදුන්වන්න පුලුවන්.


මෙහිදී සිදු වන්නේ සාමාන්‍ය බිත්තර වයස අවුරුදු දහයට අඩු, එනම් වැඩිවියට පත් නොවූ පිරිමි ළමයින්ගේ මුත්‍රා යොදා ගෙන තම්බා ආහාරයට ගැනීම යි.

මෙම ආහාරයේ ඇති සුවිශේෂී බව නිසා ම, එය ’Zhegiang පළාතට ආවේණික සංස්කෘතික උරුමයක් ලෙස නම් කිරීමට ද චීනයේ බලධාරීන් කටයුතු කර තිබෙනවා.

Share This