මිල පාලනයට රජයෙන් PMB RICE

මිල පාලනයට රජයෙන් PMB RICE

වෙළෙඳ පොලේ සහල් මිල ඉහළ යාම පාලනය කිරීමට හා ගුණාත්මක තත්ත්වයෙන් ඉහළ සහල් පාරිභෝගිකයාට ලබා දීමේ අරමුණින් වී අලෙවි මණ්ඩලය මගින් හෙට දිනයේ සිට වෙළෙඳ පොළට සහල් නිකුත් කිරීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය සැලසුම් කර තිබෙනවා.

කෘෂිකර්ම, වනජීවි හා වනසම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතාගේ උපදෙස් පරිදි වී අලෙවි මණ්ඩලය විසින් PMB RICE වෙළෙඳ නාමය යටතේ මෙම සහල් තොග නිකුත් කරනු ඇති.

PMB RICE නමින් කිලෝග්‍රෑම් 05 හා 10 ප්‍රමාණයෙන් සහල් මළු අලෙවි කිරීමට ද නියමිතයි.

සහල් අලෙවිය සඳහා බත්තරමුල්ල කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රය තුළ අලෙවි සැලක් විවෘත කිරීම හා NLDB ආයතනයේ කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන හා ඊට අයත් පොල් ඉඩම්වලින් ලබා ගත් පොල් හා බිත්තර ද අලෙවි කිරීමේ වෙළෙඳ සැලක් ද ද හෙට දිනයේ ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ මෙම සහල් පැකට් අලෙවිය ආහාර ප්‍රවර්ධන මණ්ඩලයට අයත් අලෙවි සැල් තුනක් මගින් ද සිදු කෙරෙන් බවද කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය නිවේදනය කළා.

වෙළෙඳපොළ අවශ්‍යතාවය මත මාසයකට සහල් මෙට්‍රික් ටොන් දසදහස බැගින් සතොස අලෙවිසැල් ඔස්සේ මෙම සහල් නිකුත් කිරීම වී අලෙවි මණ්ඩලයේ සැලසුමයි.

සහල් පිළිබඳව රජයේ පාලන මිලට වඩා යම් තරමක් හෝ අවම මිලක් යටතේ සහල් අලෙවි කිරීමට වී අලෙවි මණ්ඩලය අපේක්ෂා කරන බව එහි සභාපති නීල් ද අල්විස් මහතා සඳහන් කලා.

TAGS
Share This