මැලේසියාවේ දස වැනි අගමැති අද දිවුරුම් දෙයි

මැලේසියාවේ දස වැනි අගමැති අද දිවුරුම් දෙයි

අන්වර් ඉබ්‍රහිම් මැලේසියාවේ 10 වැනි අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස අද (24) පස්වරුවේ දිවුරුම් දීමට නියමිත බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළා.

විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ ඔහු එරට නව අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස නම් කර ඇත්තේ, දින කිහිපයක පුරා එරට පැවති මැතිවරණ අර්බුදයෙන් පසුව බවයි.

මැලේසියාවේ 10 වැනි අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස අන්වර් ඉබ්‍රහිම් පත් කිරීමට එරට රජු නිකුත් කළ නිවේදනයකින් කැමැත්ත ලබා දී ඇති බව ද AFP පුවත් සේවය වාර්තා කළා.

Share This