මැණිකේ මගේ හිතේ මිලියන 150 පසු කරයි

මැණිකේ මගේ හිතේ මිලියන 150 පසු කරයි

‘මැණිකේ මගේ හිතේ’ සින්දුවේ cover song ’ You Tube නැරඹුම් වාර කෝටි 15 (මිලියන 150) ඊයේ පසු කළා.

ලොව පුරා ජනප්‍රිය වී සිටින යොවුන් ගායන ශිල්පිනී යොහානි ද සිල්වාගේ විසින් පසුගිය මැයි මස 22 වැනිදා ‘ You Tube ජාලයට මුදාහැර තිබූ ‘මැණිකේ මාගේ හිතේ’ ගීතය මේ වන විට නැඹුම්වාර 150,278,406 ක් වාර්තා කර තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලාංකිකයකුගේ ගීතයකට ‘You Tube ’හි මෙවැනි දැවැන්ත ප්‍රතිචාරයක් ලැබුණු පළමු අවස්ථාව මෙය වන අතර ඇයගේ ගීත ඉන්දියාව තුළ දැඩි ජනප්‍රියතාවක් ලැබීම මෙවැනි දැවැන්ත ‘You Tube’ නැරඹුම් වාර සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වීමට හේතුවයි.

Share This