මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලයට නව ලේකම්වරයෙක්

මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලයට නව ලේකම්වරයෙක්

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සහකාර අධිපතිවරයෙකු වන ජේ. පී. ආර් කරුණාරත්න මහතා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලයේ ලේකම්වරයා ලෙස පත්කර තිබෙනවා.

මහ බැංකුව නිවේදනය කළේ සැප්තැම්බර් මස 15 වනදා සිට එය ක්‍රියාත්මක බවයි.

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් සිය පළමු උපාධිය ලබාගෙන ඇති ඒ මහතා ඔස්ටේ්‍රලියාවේ නිව්සවුත් වේල්ස් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් වාණිජපති උපාධියද ලබා ගත් අයෙක්.

මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලයේ ලේකම්වරයා ලෙස මීට පෙර කටයුතු කළේ එහි සහකාර අධිපතිවරියක වන කේ. එම්. ඒ දවුලගල මහත්මියයි.

Share This