මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයා ලෙස කබ්රාල් ජනපති අතින් පත්වීම් ලබයි.

මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයා ලෙස කබ්රාල් ජනපති අතින් පත්වීම් ලබයි.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ 16 වන අධිපතිවරයා ලෙස අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා අද පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අතින් සිය පත්වීම් ලිපිය ලබා ගත්තා.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් ලෙස කටයුතු කළ ඒ මහතා පසුගියදා සිය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වුණා.

ප්‍රවීණ වරලත් ගණකාධීකාරීවරයෙකු වන අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයෙකු මෙන්ම වසර 9කට ආසන්න කාලයක් මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයා ලෙසද කටයුතු කර තිබෙනවා.

Share This