මහනුවර රෝහලේ පිළිකා ඒකකයේ විදුලිය කප්පාදුව ගැන සෞඛ්‍ය ඇමතිගේ අවධානයට

මහනුවර රෝහලේ පිළිකා ඒකකයේ විදුලිය කප්පාදුව ගැන සෞඛ්‍ය ඇමතිගේ අවධානයට

රුපියල් ලක්ෂ 48ක විදුලි බිලක් නොගෙවීම හේතුවෙන්, මහනුවර ජාතික රෝහලේ පිළිකා ඒකකයේ විදුලිය විසන්ධි කර ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පවසනවා.

පාර්ලිමේන්තුවේ දී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ අවධානයට එම කරුණ යොමු කරමින් මන්ත‍්‍රීවරයා කියා සිටියේ, අදාළ විදුලි විසන්ධි කිරීම හේතුවෙන් නැවතී ඇති බවයි.

ඊට පිළිතුරු ලබා දෙමින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා කියා සිටියේ තමන් ඒ පිළිබඳව දැනුවත්ව නොසිටි බවයි.

Share This