මර්වින් සිල්වා නිදහස් පක්ෂයට

මර්වින් සිල්වා නිදහස් පක්ෂයට

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මර්වින් සිල්වා මහතා ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂ සමාජිකත්වය ලබා ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අද (01) උදෑසන හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල මහතාගේ නිල නිවසේදීයී.

Share This