මන්ත‍්‍රීවරුන්ගේ විදෙස් ගමන් වලට සීමා

මන්ත‍්‍රීවරුන්ගේ විදෙස් ගමන් වලට සීමා

අත්‍යවශ්‍ය කාර්යයන් සඳහා පමණක් අමාත්‍යවරුන්ගේ සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ගේ විදේශ සංචාර සීමා කිරීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

ඒ අනුව එවැනි සංචාරයන් සඳහා අත්‍යවශ්‍යම නිලධාරියා හෝ අදාළ සංචාරයේ රාජකාරි කටයුතු සඳහා අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම අවශ්‍ය කිහිප දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කණ්ඩායම පමණක් සහභාගි කරවා ගත යුතු වනවා.

ජනාධිපතිවරයා ‌මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ, රට මුහුණ පා ඇති අසීරු ආර්ථික තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන රාජ්‍ය වියදම් අවම කිරීමේ අරමුුණින්.

Share This