මධ්‍යම අධිවේගයේ මීරිගම කුරුණෑගල කොටස අද ජනතා අයිතියට.

මධ්‍යම අධිවේගයේ මීරිගම කුරුණෑගල කොටස අද ජනතා අයිතියට.

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ දෙවන අදියර යටතේ ඉදිකෙරුණු මීරිගම සිට කුරුණෑගල දක්වා වන ඇතුගල්පුර පිවිසුම අද ජනතා අයිතියට පත් කෙරෙනවා.

මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා සඳහන් කළේ එම උත්සව අවස්ථාව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සහ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පස්වරු 4 ට මීරිගමදී පැවැත්වෙන බවයි.

මීරිගම සිට කුරුණෑගල දක්වා මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ දෙවන අදියරේ දුර කිලෝමීටර 40.91 ක්.

මීරිගම, නාකලගමුව, දම්බොක්ක, කුරුණෑගල සහ යග්ගපිටිය යන ස්ථානයන් හි මුදල් ගෙවීමේ කවුළු සහිතව අන්තර්හුවමාරු මධ්‍යස්ථාන 5 ක් ඊට ඇතුළත්.

ඉදිකිරීම් පිරිවැය රුපියල් බිලියන 149 ක් බවයි මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ.

Share This