මධ්‍යම අධිවේගයේ පාපැදි තරගාවලියක්

මධ්‍යම අධිවේගයේ පාපැදි තරගාවලියක්

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ පාපැදි තරගාවලියක් පැවැත්වීමට රුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය සහ මහා මාර්ග අමාත්‍යාංශය එක්ව ශ්‍රී ලංකා පාපැදි සම්මේලනය එක්ව කටයුතු සංවිධානය කර තිබෙනවා.

මීරිගම – කුරුණෑගල කොටස විවෘත කිරීමට පෙර දින එනම් 14 දින මෙම තරගාවලිය පැවැත්වෙනු ඇති.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය කියා සිටියේ ජාතික හා අන්තර්ජාතික තරග නීති රීතිවලට සහ කොවිඩ් මාර්ගෝපදේශවලට යටත්ව පැවැත්වෙන මෙම පාපැදි තරගාවලිය මෙරට කාන්තා හා පිරිමි පාපැදි තරගකරුවන්ට ලැබෙන සුවිශේෂී අත්දැකීමක් වනු ඇති බවයි.

මෙම තරගාවලියේ මුඵ දුර ප්‍රමාණය 80Km වන අතර සුපිරි සහ 23න් පහළ පිරිමි කාණ්ඩය, කණිෂ්ඨ පිරිමි කාණ්ඩය සහ සුපිරි කාන්තා තරගය ලෙස කාණ්ඩ කිහිපයක් යටතේ තරගාවලිය පැවැත්වෙන බව සදහන්.

ශ්‍රී ලංකා පාපැදි සම්මේලනයේ බලපත්‍රලාභී පාපැදි ක්‍රීඩකයන් 125 දෙනෙකුට අධික පිරිසක් ඊට තරග කිරීමට නියමිතව ඇත.

Share This