මත්ස්‍ය පරිභෝජනයට අනවශ්‍ය බියක් එපා – රාජ්‍ය අමාත්‍ය කංචන කියයි

මත්ස්‍ය පරිභෝජනයට අනවශ්‍ය බියක් එපා – රාජ්‍ය අමාත්‍ය කංචන කියයි

එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ ගිනි ගැනීමත් සමඟ ඇතිවූ තත්ත්වය හමුවේ මත්ස්‍ය පරිභෝජනයට අනවශ්‍ය බියක් ඇති කර නොගන්නා ලෙස රාජ්‍ය අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා දැනුම් දෙනවා.
එවැනි අවදානමක් පවතින්නේ නම් ජනතාව දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කරන බවයි හෙතෙම කියා සිටියේ.

Share This