මත්පැන් අලෙවිසැල් විවෘත කිරීමට හේතුව ඇමතිවරයෙක් කියයි

මත්පැන් අලෙවිසැල් විවෘත කිරීමට හේතුව ඇමතිවරයෙක් කියයි

මත්පැන්හල් විවෘත කර ඇත්තේ රජයේ අවසරය අනුව බව වරාය අමාත්‍ය රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතා තහවුරු කළා.

ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ වල නීති විරෝධී මත්පැන් භාවිතය ඉහල යාම බරපතල ගැටළුවක් වී ඇති බවයි හෙතෙම කළුතර ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් කියා සිටියේ.

Share This