මංගල උත්සව ඇතුළු කේෂත්‍ර රැසක සීමා ඉවතට ?

මංගල උත්සව ඇතුළු කේෂත්‍ර රැසක සීමා ඉවතට ?

අවුරුදු 20 ඉක්මවූ පුද්ගලයින්ට බූස්ටර් එන්නත ලබා දීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මහතා සඳහන් කළේ ඉදිරි දින කිහිපය තුළ මේ සඳහා වැඩපිළිවෙල සකස් කෙරෙන බවයි.

මේ වන විටත් අවුරුදු 60 ඉක්මවූ පුරවැසියන් සඳහා බූස්ටර් එන්නත ලබා දීම ආරම්භ කර තිබෙනවා.

මේ අතර මංගල උත්සව , සිනමාශාලා , ආපනශාලා , හෝටල් සංකීර්ණ සහ උත්සව සංවිධානය ආදී ක්ෂේත්‍ර සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ යටතේ සාමාන්‍ය පරිදි වහා යළි ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත් ජනාධිපතිවරයා සමග සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව මේ පිළිබද අවසන් තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කරන බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා සදහන් කළේ.

Share This