බූස්ටර් එන්නත ලබාගත් පිරිස ලක්ෂ 40 ඉක්මවයි.

බූස්ටර් එන්නත ලබාගත් පිරිස ලක්ෂ 40 ඉක්මවයි.

අද දිනයේත් කොවිඩ් ප්‍රතිශක්තීකරණ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසනවා.

ඒ අනුව කොළඹ මහනගර සභා බල ප්‍රදේශයට අයත් මධ්‍යස්ථාන 6 කදී එන්නත් ලබාදීමටයි පියවර ගෙන ඇත්තේ.

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ ක්‍රියාත්මක ප්‍රතිශක්තීකරණ මධ්‍යස්ථාන ගනන 20 ක්.

තුන් වන මාත්‍රාව හෙවත් බූස්ටර් එන්නත මේ වන විට ලබාගෙන ඇති පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 40 ඉක්මවා තිබෙනවා.

දෙවන මාත්‍රාව ලබා ඇති පිරිස එක් කෝටි 384,344 ක්.

TAGS
Share This