බැසිල්ගේ අභිනව අයවැය ගැන GL ගෙන් සහතිකයක්

බැසිල්ගේ අභිනව අයවැය ගැන GL ගෙන් සහතිකයක්

බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාගේ අභිනව අයවැය යටතේ සුබසාධනයට සහ සංවර්ධනයට විශාල මුදලක් වෙන් කර ඇති බව අමාත්‍ය මහාචාර්ය GL එල් පීරිස් මහතා ප්‍රකාශ කළා.

ඒ කොළඹ අද පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින්.

Share This