බාබි ඩෝල් කෙනෙක් වගේ ඉන්න මිසිස් Sri Lanka නටාෂා

බාබි ඩෝල් කෙනෙක් වගේ ඉන්න මිසිස් Sri Lanka නටාෂා


නටාෂා හප්පාවන කියනේ 2004 වර්ෂයේ මිසිස් ශ්‍රී ලංකා විදියට කිරුළු පැළඳුව කෙනෙක්.
ඇය නිරූපන ක්ෂේත්‍රයට එන්න කලින් කටාර් එයාර්වේස් එකේ තමයිලු සේවය කරලා තියෙන්නෙ. ඒ වගේම ඇය නිවේදිකාවක් ලෙසත් කටයිතු කල තැනැත්තියක්.පසු ගිය දවසක  එක් තරා  සමාජ මාධ්‍යක සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට ඇය සහභාගී වීමත් සමග බොහෝ දෙනා. ඇය ගැන වැඩිපුර සමාජ මාධ්‍යයේ විපරම් කරන්න වුනා.
මේ වන විට ඇය ආදරණීය මවක් ලෙසත් කටයුතු කරන බවයි දැන ගන්න ලැබෙන්නේ.
බාබී ඩෝල් කෙනෙක් වගේ ලස්සන ඇයගේ සුන්දර ඡායාරූප පෙලක් තමයි මේ තියෙන්නෙ.

Share This