බස් වර්ජනය අවසන්.

බස් වර්ජනය අවසන්.

පෞද්ගලික බස් හිමියන් ආරම්භ කර තිබූ වර්ජනය අවසන් කර තිබෙන බව සමස්ත ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමය කියා සිටිනවා.

ප‍්‍රමාණවත් ඉන්ධන නොලැබෙන බවට පවසමිනුයි ඔවුන් එම වර්ජනය කැදවා තිබුණේ.

මේ අතර ඩීසල් මිල පහල යාම හේතුවෙන් 11.14% කින් අඩු කළ බස් ගාස්තුව ද අද සිට ක‍්‍රියාත්මකයි.

ඒ අනුව සාමාන්‍ය සේවා ගාස්තු 350 ක අඩු කිරීම් සිදුකර ඇති බවයි ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව ප‍්‍රකාශ කළේ.

මෙතෙක් රුපියල් 38ක් වූ අවම බස් ගාස්තුව අද සිට රුපියල් 34ක් දක්වා අඩු කෙරනු ඇති.

Share This