බස්නාහිර පළාතේ වාහන සඳහා ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම හෙට සිට

බස්නාහිර පළාතේ වාහන සඳහා ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම හෙට සිට

බස්නාහිර පළාතේ වාහන සඳහා ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම හෙට සිට නැවත ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණික නියෝජිතායතනය සමග බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා පවත්වන ලද සාකච්ඡාවකදී ඇති කර ගත් එකගතාවකට අනුවයි.

ඒ අනුව යතුරුපැදි හා ත්‍රී රෝද රථ හැර බස්නාහිර පළාතේ ලියාපදිංචි අනෙකුත් වාහන සඳහා වාහන ආදායම් බලපත්‍ර ලබාදීම බස්නාහිර පළාත් මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුවෙන්, කොළඹ, ගම්පහ හා කළුතර දිස්ත්‍රික්කවල සියලු‍ම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මඟින් සිදුකරන බවයි බස්නාහිර පළාත් මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කළේ.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණික නියෝජිතායතනය විසින් පද්ධති පරිපාලකත්වය දරන වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කරන පරිගණක පද්ධතිය වරින් වර බිඳවැටීම් හේතුවෙන්, දිවයින පුරා වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියට පසුගිය දිනවල බාධා එල්ල වුණා.

Share This