බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් කණ්ඩායමට එරෙහිව පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයේ  කාසියේ වාසිය ශ්‍රී ලංකාවට

බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් කණ්ඩායමට එරෙහිව පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයේ කාසියේ වාසිය ශ්‍රී ලංකාවට

බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් කණ්ඩායමට එරෙහිව ගාල්ලේ පැවැත්වෙන පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයේ කාසිය වාසිය ශ්‍රී ලංකා නායක දිමුත් කරුණාරත්න විසින් හිමිකරගත්තා.

ඒ අනුව පළමුව පන්දුවට පහර දීමටයි ශ්‍රී ලංකා නායකයා තීරණය කළේ.

තරගය මේ වන විට ආරම්භ වී තිබෙනවා.

Share This