ප‍්‍රධාන මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයේ ප‍්‍රමාදයක්

ප‍්‍රධාන මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයේ ප‍්‍රමාදයක්

අද දිනයේ ප‍්‍රධාන මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයේ ප‍්‍රමාදයක් සිදුවිය හැකි බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

එම දෙපාර්තමේන්තුව කියා සිටියේ අද සිට සති අන්තය දක්වා කැළණිය පැරණි දුම්රිය මාර්ගයේ මංතීරුවක සිදු කෙරෙන නඩත්තු කටයුත්තක් ඊට හේතුව බවයි.

ඒ අනුව මංතීරු දෙකක පමණක් දුම්රිය ධාවනය සිදු කරන බවයි දුම්රිය නියෝජ්‍ය ගමනාගමන අධිකාරී එන්.ජේ. ඉඳිපොලගේ මහතා කියා සිටියේ.

Share This