ප‍්‍රදේශ කිහිපයක වායු ගුණාත්මක භාවයේ අගය පහළට

ප‍්‍රදේශ කිහිපයක වායු ගුණාත්මක භාවයේ අගය පහළට

අද දිනයේ දී දිවයිනේ ප‍්‍රදේශ කිහිපයකම වායු තත්ත්වය සෞඛ්‍යට අහිතකර අයුරින් පැවති බව ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනයේ වාර්තා මගින් අනාවරණය වී තිබෙනවා.

අද පෙරවරු 11 යි 30 වන විට දිවයිනේ අහිතකරම වායු තත්ත්වය කොළඹ නගරයෙන් වාර්තා වී ඇති අතර එහි වායු ගුණාත්මක අගය දැක්වුණේ, අදාල දර්ශකයේ එකක 135ක් ලෙසයි.

ඊට අමතරව, ගම්පහ නගරයේ වායු ගුණාත්මක අගය ඒකක 130ක අගයක් ද, යාපනේ නගරයෙන් 128ක් හා බත්තරමුල්ලෙන් ඒකක 121ක අගයක්ද වාර්තා වී තිබෙනවා.

වායු ගුණාත්මක දර්ශකයට අනුව සෞඛ්‍යට අහිතකර අගයන් ලෙස දැක්වෙන්නේ ඒකක 101 – 150 දක්වා වූ මට්ටමයි.

Share This