ප‍්‍රතිපාදන වෙන් නොකළොත් නීතිය හමුවට – මැතිවරණ කොමිසම දැනුම් දෙයි.

ප‍්‍රතිපාදන වෙන් නොකළොත් නීතිය හමුවට – මැතිවරණ කොමිසම දැනුම් දෙයි.

මැතිවරණ කටයුතු සදහා ප‍්‍රමාණවත් ප‍්‍රතිපාදන සපයා දෙන ලෙස ඉල්ලා මැතිවරණ කොමිසම විසින් මහ බැංකු අධිපතිවරයාට ලිපියක් යොමුකර තිබෙනවා.

එමගින් මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති නිමල් පුංචි හේවා මහතා ඉල්ලා ඇත්තේ ඉන්ධන සහ විදුලිය අඛණ්ඩව සැපයීම සදහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට මෙන්ම ඛණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට ප‍්‍රමාණවත් මුදලක් ලබා දෙන ලෙසයි.

අදාළ පියවර නොගන්නේ නම් ඒ පිළිබද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දැනුම්දෙන බවද මැතිවරණ කොමිසම යොමු කළ ලිපියෙහි සඳහන්.

Share This