පොල් මිල යළි ඉහලට.

පොල් මිල යළි ඉහලට.

ඵලදාව අඩුවීම හේතුවෙන් වෙළඳපොලේ පොල් ගෙඩියක මිල රුපියල් 10 ත් 15 ත් අතර අගයකින් ඉහළ ගොස් ඇති බව වාර්තා වනවා.

මේ වන විට වෙළඳපොලේ පොල් ගෙඩියක් රුපියල් 80ත් 95 ත් අතර මිලකට අලෙවි වන බවයි ශ්‍රී ලංකා පොල් වගාකරුවන්ගේ සංගමය සඳහන් කළේ.

පසුගිය කාල සීමාවේදී පොල් ගෙඩියක මිල රුපියල් 60 පමණ දක්වා පහත බැස තිබුණා.

කෙසේ වෙතත් පොහොර ගැටලුව හේතුවෙන් මේ වන විට පොල් ඵලදාව අඩු වී ඇති බවයි පොල් වගාකරුවන්ගේ සංගමය සඳහන් කළේ.

මේ වන විට මෙරට මාසික පොල් ඵලදාව පොල් ගෙඩි මිලියන 200 ත් 250 ත් අතර ප්‍රමාණයකට පහත බැස ඇති බව සඳහන්.

Share This