පේෂල සහ සංජානා පල්ලියක් ඇතුලේ කරපු වැඩේ…

පේෂල සහ සංජානා පල්ලියක් ඇතුලේ කරපු වැඩේ…

ජනප්‍රිය ගායක නිවේදක පේෂල මනෝජ් සහ සංජානා පල්ලියක් තුල විවාහ වන Photo Shoot එකක් මේ දවස් වල සමාජ මධ්‍යයේ හුවමාරු වෙනවා.

මේ photo ටික දැකපු අය පේෂල ආයේ විවාහ වෙලාද කියලත් අහලා තිබුනා.

ඒත් ඇත්තටම මේක මියුසික් Video එකක් කියලයි අපිට නම් දැනගන්න ලැබුනේ. එක මේ දෙන්නගේ අලුත් වැඩක්.

ඉතින් ප්‍රේක්ෂකයින් තරමක් මවිත කල සිදුවීමක් බවට මෙය පත්වුනා.

creative focus photography විසින් තමයි මේ සොදුරු අවස්ථාව කැමරා කාචයට හසුකර ගෙන තිබුනේ.

ggg 1
Share This