“පෙට්‍රල් හිගයක් නැහැ – වාර්තා පදනම් විරහිතයි”

“පෙට්‍රල් හිගයක් නැහැ – වාර්තා පදනම් විරහිතයි”

රට තුළ පෙට්‍රල් හිගයක් ඇති වන බවට පළවන මාධ්‍ය වාර්තා පදනම් විරහිත බව බලශක්ති අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල මහතා පවසනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ, අද දිනය වනවිට දින 30කට ප්‍රමාණවත් පෙට්‍රල් සංචිත රට සතුව පවතින බවයි.

තවත් දින 13 කින් මෙට්‍රික් ටොන් 35,000ක් පෙට්‍රල් සහිත නැවක් මෙරටට පැමිණීමට නියමිත බවද අමාත්‍යවරයාගේ නිවේදනයේ සඳහ

Share This