පුද්ගලයන් දෙදහසකට පොලීසියෙන් අවවාද.

පුද්ගලයන් දෙදහසකට පොලීසියෙන් අවවාද.

සෞඛ්‍ය මාර්ගෝලදේශ නිසි ලෙස පිළිපැදිය යුතු ආකාරය සම්බන්ධයෙන් බස්නාහිර පළාතේ පුද්ගලයන් 2,021 ක් දෙනෙකුට පොලිසිය විසින් අවවාද කර තිබෙනවා.

ඒ, බස්නාහිර පළාත තුල ක්‍රියාත්මක කෙරුණු විශේෂ මෙහෙයුමකදි.

යතුරුපැදි 4,023 ක්, ත්‍රීරෝද රථ 3,564 ක්, හා පුද්ගලයන් 10,248 දෙනෙකු මෙහිදි පරීක්ෂාවට ලක් කළ බවයි පොලිස් මූලස්ථානය සඳහන් කළේ.

මෙහෙයුම සදහා පොලිස් රථවාහන නිලධාරින් දහසකට වැඩි පිරිසක් එක්ව සිටියා.

Share This