පැය 3න් ප්‍රතිපල නිකුත් කල හැකි PCR පර්යේෂණාගාරය විවෘත කෙරෙයි

පැය 3න් ප්‍රතිපල නිකුත් කල හැකි PCR පර්යේෂණාගාරය විවෘත කෙරෙයි

මෙරටට පැමිණෙන සංචාරකයන් වෙනුවෙන් කටුනායක ගුවන් තොටුපලේදී විවෘත කල නව පරීක්ෂණාගාරයේ පී සී ආර් පරීක්ෂණ කටයුතු අද ආරම්භ කර තිබෙනවා.

පැයකට පරීක්ෂණ 500 බැගින් දිනකට හත්දහසක් පමණ එහිදී සිදු කිරීමට නියමිතයි.

පැය තුනකදී ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමටයි පියවර ගෙන ඇත්තේ.

ප්‍රතිඵලය ධනාත්මක නොවන, එන්නත් මාත්‍රා දෙකම ගෙන ඇති සංචාරකයන්ට, බාධාවකින් තොරව සංචාරය කිරීමේ පහසුකම සලසා දී තිබෙනවා.

මෙවැනි උසස් තත්ත්වයේ පී සී ආර් පරීක්ෂණාගාරයක් ආසියාතික රටක ගුවන් තොටුපලක් ආශ්‍රිතව ඉදිකෙරෙනු ප්‍රථම අවස්ථාව මෙය බව සඳහන්.

විදේශ රැකියාවේ නිරතව සිට පැමිනෙන මෙරට විගමනික සේවකයන්ට පී සී ආර් පරීක්ෂණ සඳහා වැයවන ගාස්තුව විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය විසින් දරනු ලබන බව කම්කරු අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා සඳහන් කලා.

Share This