පාලිතගෙන් ලක්මවට පොදු රද මඬුළු රිදී පදක්කමක්

පාලිතගෙන් ලක්මවට පොදු රද මඬුළු රිදී පදක්කමක්

2022 පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලට සහභාගී වූ පැරා මළල ක්‍රීඩක පාලිත බණ්ඩාර විසින් රිදී පදක්කමක් දිනා ගැනීමට සමත් වුණා.

පැරා මළල ක්‍රීඩා F42-44/61-64 කාණ්ඩයේ කව පෙත්ත විසි කිරීමේ ඉසව්වට සහභාගී වූ පාලිත එහි දී මීටර් 44.20ක දස්කමක් දක්වමින් දෙවැන්නා ලෙස ඉසව්ව අවසන් කළා.

එම දස්කම පාලිතගේ ක්‍රීඩා දිවියේ වාර්තා කළ හොඳම දස්කම ලෙස සටහන් වූ අතර පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය පැරා පදක්කමක් දිනූ පළමු ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩකයා ලෙස ද ඔහු ඉතිහාසගත වුනා.

Share This