පාර්ලිමේන්තුවේ ස්වාධීන වූ මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් ජාත්‍යන්තරයට පැමිණිලි

පාර්ලිමේන්තුවේ ස්වාධීන වූ මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් ජාත්‍යන්තරයට පැමිණිලි

ස්වාධීන වූ මන්ත‍්‍රීවරුන් 13 දෙනාට පාර්ලිමේන්තු කතා කාලය ලබා නොදීම සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර පාර්ලිමේන්තු සංගම්වලට පැමිණිලි කළ බව පොදුජන පෙරමුණේ පත් කළ මන්ත‍්‍රී මහාචාර්ය ජී. එල් පීරිස් මහතා පවසනවා.

අද පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දක්වමින් එම මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් අත්සන් සහිතව අන්තර් පාර්ලිමේන්තු සංවිධානයේ මහලේකම්වරයාට සහ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය පාර්ලිමේන්තු සංගමයේ මහලේකම්වරයාට මේ පිළිබඳ පැමිණිලි කළ බවයි මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටියේ.

පවතින ගැටඵකාරී තත්ත්වය විසදීම සඳහා කතානායකවරයා උත්සාහ කළ බවත් වෙනත් බලවේග හේතුවෙන් එය ව්‍යර්ථ වූ බවයි ජී.එල්.පීරිස් මහතා එහි දී පෙන්වා දුන්නේ.

Share This