පානදුර MOH කාර්යාලය ඉදිරිපිට සෙනග පිරෙයි

පානදුර MOH කාර්යාලය ඉදිරිපිට සෙනග පිරෙයි

පානදුර සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය ඉදිරිපිට කොරෝනා ප්‍රතිශක්තීකරණ එන්නත ලබා ගැනීම සඳහා විශාල පිරිසක් මේ වන රැස්වී සිටින බව වාර්තා වනවා.

එම එන්නත ලබා දෙන බවට සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය විසින් දැනුම් දුන් බැවින් එම ස්ථානයට පැමිණි බවයි ප්‍රදේශවාසීන් පැවසුවේ.

කෙසේ වෙතත් ප්‍රථමයෙන් රෝගීන් බහුල ප්‍රාද්ශ වල ජනතාවට එය ලබා දෙන බව සිත නිව්ස් 24 කල විමසීමකදී සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය සඳහන් කලා.

Share This