ප්‍රාථමික පාසල් විවෘත කිරීමේ සැළසුමක්

ප්‍රාථමික පාසල් විවෘත කිරීමේ සැළසුමක්

මෙම මාසය අවසන් වීමට පෙර ප්‍රාථමික පාසල් විවෘත කිරීම ඉලක්කය බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කළා.

ඔහු මේ බව කියා සිටියේ මාදිවෙල ග්‍රාමීය ජනතාපොළේ ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින්.

පාසල් යලි විවෘත කිරීමේ කටයුතු සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුව ක්‍රමාණුකූලව සිදුකළ යුතු බවද අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙනවා.

Share This