ප්‍රදේශ කිහිපයක ජනතාවට ආරක්ෂිත ස්ථාන වෙත යොමු වන්නැයි දැනුම්දීමක්.

ප්‍රදේශ කිහිපයක ජනතාවට ආරක්ෂිත ස්ථාන වෙත යොමු වන්නැයි දැනුම්දීමක්.

බිංගිරිය, රස්නායකපුර, නිකවැරටිය සහ කොබෙයිගනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ ආශ්‍රිත අවදානම් කලාප වල වෙසෙන ජනතාව හැකි ඉක්මනින් ඉන් ඉවත් වන ලෙස කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් අර්.එම්.ආර්. රත්නායක මහතා නිවේදනය කළා.

දැදුරු ඔය වාන් දොරටු 8 ක් අඩි 5 බැගින් විවෘත කිරීම හේතුවෙන් තත්ත්පරයට ඝණ අඩි 28 දහසක ජලය නිකුත් කෙරෙමින් පවතින බවයි දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයාගේ නිවේදනයේ සඳහන් වන්නේ.

පුත්තලම නිකවැරටිය මාර්ගය නිකවැරටිය පාලම අසලින් යට වීමට ආසන්න තත්ත්වයේ පවතින බවද සඳහන්.

මේ අතර ජල ගැලීම් තත්ත්වය හේතුවෙන් කුරුණෑගල – පාදෙණිය හරහා අනුරාධපුර මාර්ගය ඇල්ල ප්‍රදේශයෙන් අවහිර වී තිබෙනවා.

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ දැදුරු ඔය ජලාශයේ වාන් දොරටු විවෘත කිරීම හේතුවෙන් වාරියපොළ, නිකවැරටිය, මහව, කොබෙයිගනේ, බිංගිරිය, පල්ලම, හලාවත, රස්නායකපුර සහ ආරච්චිකට්ටුව යන ප්‍රදේශ වල පහත් බිම් ජලයෙන් යටවිය හැකි බවයි.

ඒ පිළිබඳ සැළකිලිමත් වන ලෙස ආපදා කළමණාකරන මධයස්ථානයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ ප්‍රදීප් කොඩිප්පිලි මහතා ඉල්ලීමක් කළා.

Share This