ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදෙකලා බවින් ඉවතට

ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදෙකලා බවින් ඉවතට

දිස්ත්‍රික්ක 7ක ග්‍රාම සේවා වසම් 26ක් හුදකලා භාවයෙන් ඉවත් කර ඇති බව යුද හමුදාපති ජනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා ප්‍රකාශ කලා.
ඒ අනුව මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාමසේවා වසම් 7ක්, හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාමනිලධාරි වසමක් සහ ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාමසේවා වසම් 2ක් හුදකලා භාවයෙන් ඉවත් කර තිබෙනවා.
එමෙන්ම නුවරඑළිය, මඩකලපුව සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කවල ග්‍රාම නිලධාරී වසම බැගින් හුදකලා භාවයෙන් ඉවත් කර ඇති බවයි යුද හමුදාපතිවරයා කියා සිටියේ.

Share This