පළාත් පාලන මැතිවරණය මාස 6කින් කල් යයි

පළාත් පාලන මැතිවරණය මාස 6කින් කල් යයි

පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීම තවත් මාස 06 කින් කල් යනු ඇති බවට වාර්තා වනවා.

පළාත් පාලන ආයතනවල නිල කාලය තවත් මාස 06 කින් දීර්ඝ කිරීමට ආණ්ඩුවේ අවධානය යොමුවීම ඊට හේතුව බවයි දේශපාලන ආරංචි මාර්ග අනාවරණ කළේ.

කොරෝනා වසංගතය ඇතුළු කරුණු කිහිපයක් මත පදනම් කර ගෙන මෙලෙස පළාත් පාලන ආයතනවල නිල කාලය දීර්ඝ කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමුවී ඇති බව ද වාර්තා වුණා.

මීට අදාළව මේ වනවිට විවිධ සාකච්ඡා සිදුවෙමින් පවතින බවයි ආරංචි මාර්ග වැඩිදුරටත් අනාවරණ කළේ.

පළාත් පාලන ආයතනවල නිල කාලය ලබන වසරේ පෙබරවාරි 10 වනදා අවසන් වීමට නියමිතයි.

නියමිත පරිදි පළාත් පාලන මැතිවරණය පවත්වන්නේ නම් නොවැම්බර් මාසයේදී මැතිවරණ කොමිසම විසින් එය ප්‍රකාශයට පත් කළ යුතු වනවා.

කෙසේ වෙතත්, පළාත් පාලන ආයතනවල නිල කාලය මාස 06 කින් කල් දැමීම සඳහා විෂය භාර අමාත්‍යවරයාට බලය පවතින අතර එසේ වුවහොත් පළාත් පාලන මැතිවරණය ද මාස 06කින් කල් යනු ඇති බවයි දේශපාලන ආරංචි මාර්ග වැඩිදුරටත් අනාවරණ කළේ.

Share This