පවුල් ඒකක ලක්ෂ දහයක් ගෙවතු වගාවෙන් සවිබල ගැන්වෙයි

පවුල් ඒකක ලක්ෂ දහයක් ගෙවතු වගාවෙන් සවිබල ගැන්වෙයි

කාබනික පොහොර භාවිතයෙන් එළවළු සහ පළතුරු නිෂ්පාදන ව්‍යාපෘතියක් මගින් ගෘහ ආර්ථිකය සවිබල ගැන්වීමට කටයුතු කරන බව සමෘද්ධි,ගෘහ ආර්ථික ක්ෂුද්‍ර මුල්‍ය, ස්වයං රැකියා හා ව්‍යාපාර සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෙහාන් සේමසිංහ මහතා පවසනවා.

2021/22 මහ කන්නය වෙනුවෙන් ජාතික ගෙවතු වගා වැඩපිළිවෙළ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රීකයේ ආරම්භ කරමින් රාජ්‍ය ඇමති වරයා මේ බව සඳහන් කළා.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ දැක්ම අනුව ‘ඵලදායී පුරවැසියෙක්, සතුටින් ජීවත් වන පවුලක්‘ සංකල්පයට අනුව ග්‍රාම සේවා වසම් 14,022 ම ආවරණය වන පරිදි පවුල් ඒකක ලක්ෂ 10ක් මේ යටතේ සවිබල ගැන්වීමට නියමිතයි.

එම පවුල් දක්වන කැමැත්ත හා ගෙවතු ඉඩ සහ දේශගුණික ලක්ෂණ මත බෝග වර්ග තෝරා ගැනීම සිදු කෙරේනු ඇති.

දෛනික පරිභෝජනයට අවශ්‍ය එළවළු සහ පළා වර්ග සඳහා මෙහිදී ප්‍රමුකත්වය හිමිවනවා.

වැල් බෝග, අල වර්ග, අපනයන බෝග සහ කුළු බඩු ඖෂධ සහ සත්ව පාලනය කෙරෙහි ද මේ යටතේ පහසුකම් සැලසීමට රජය අවධානය යොමු කර ඇති බවයි රාජ්‍ය ඇමැති වරයා සඳහන් කළේ.

Share This