පලාලි ගුවන් තොටුපලේ මගී පර්යන්තය පුළුල් කිරීමට පියවර

පලාලි ගුවන් තොටුපලේ මගී පර්යන්තය පුළුල් කිරීමට පියවර

යාපනය පලාලි ගුවන් තොටුපලේ මගී පර්යන්තය පුළුල් කර මගීන්ට අවශ්‍ය පහසුකම් ලබාදීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

වරාය, නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාලද සිල්වා මහතා කියා සිටියේ එම ගුවන් තොටුපලේ මගී පර්යන්තයේ ඉඩකඩ සීමිත බැවින් ගුවන් මෙහෙයුම් කටයුතු සිදුකිරීමේදී මගී තදබදයක් පර්යන්තය තුළ ඇතිවන බවයි.

එමෙන්ම දැනට පවතින මීටර 2300ක ධාවන පථයේ මීටර 900ක්, අලූ‍ත්වැඩියා කර මීටර 300කින් දීර්ඝ කිරීමත් සිදුකෙරෙනු ඇති.

මේ සඳහා රුපියල් මිලියන 160ක මුදලක් ගුවන් තොටුපල හා ගුවන් සේවා සමාගමෙන් ලබා දීමට විෂයභාර අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා අනුමැතිය ලබා දී තිබෙනවා.

Share This