පරිප්පු, සීනි, අල, ළූණු, මිරිස් මිල පහළට

පරිප්පු, සීනි, අල, ළූණු, මිරිස් මිල පහළට

පරිප්පු, සීනි, අල, ළූණු, මිරිස් ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය මිල සැලකිය යුතු ලෙස පහළ බැස ඇති බව පිටකොටුව වෙළඳ සංගමය ප‍්‍රකාශ කළා.

එහි විධායක කමිටු සාමාජික දේව පුරන් මහතා ප‍්‍රකාශ කලේ පසුගිය කාලයට සාපේක්ෂව මේ දිනවල තොග මිලෙහි සැලකිය යුතු පහළ යාමක් දක්නට ලැබෙන බවයි.

ඒ අනුව රුපියල් 600 ක්ව පැවති පරිප්පු කිලෝග‍්‍රෑමයක තොග මිල රුපියල් 410ක් වන අතර රුපියල් 330ක් පැවති සීනි කිලෝග‍්‍රෑමයක තොග මිල රුපියල් 270 ක් ලෙස අළෙවි වන බව සඳහන්.

එසේම රුපියල් 215 ක්ව පැවති අර්තාපල් මිල රුපියල් 150 ක් ලෙසත් රුපියල් 600ක් ව පැවැති සුදු ළූණු තොග මිල රුපියල් 420ක් ලෙසත් රුපියල් 180ක් ව පැවති රට ළූණු තොග මිල රුපියල් 130 ලෙසත් අළෙවි වන බවයි පිටකොටුව වෙළෙඳ සංගමය කියා සිටියේ.

මීට අමතරව රුපියල් 1900ක් ව පැවැති මිරිස් කිලෝවක් රුපියල් 1300ක් ලෙස පහළ බැස ඇති අතර ඩොලරයක මිල ස්ථාවර වීම සහ බැංකු මගින් ඩොලර් නිකුත් කිරීම හේතුවෙන් මෙලෙස අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල මිල පහළ යාමට හේතු වී ඇති බව සඳහන්.

Share This