නිරෝධායන නීති කැඩූ තවත් 94 ක් අත්අඩංගුවේ…

නිරෝධායන නීති කැඩූ තවත් 94 ක් අත්අඩංගුවේ…

නිරෝධයන නීති උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් තවත් පුද්ගලයින් 94 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව මේ දක්වා එම චෝදනා යටතේ අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති සමස්ථ පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 80 දහස් 654 ක්.

බස්නාහිර පළාත තුළ ස්ථාපිත කර ඇති පළාත් මාර්ග බාධක 13කදී වාහන 551 ක් සහ පුද්ගලයින් 851 ක් ඊයේ දිනයේදී පරීක්ෂාවට ලක් කර තිබෙනවා.

Share This