නිරෝධායන නීති කැඩූ තවත් 55 ක් අත්අඩංගුවට

නිරෝධායන නීති කැඩූ තවත් 55 ක් අත්අඩංගුවට

නිරෝධායන නීති උල්ලංඝණය කිරිමේ චෝදනාවට අදාලව තවත් පුද්ගලයින් 55ක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව එම චෝදනාවට අදාලව අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති සමස්ථ සංඛ්‍යාව 80,709 දක්වා ඉහළ යනු ඇති.

මේ අතර බස්නාහිර පළාතට ඇතුළුවන වාහන 674 ක් හා පුද්ගලයින් එක් දහස් එකසීයක් මෙන්ම බස්නාහිර පළාතෙන් පිටවන පුද්ගලයින් 737 ක් හා වාහන 466ක් ඊයේ දිනය තුළ පොලිස් පරීක්ෂාවට ලක්කර තිබුණා.

නියමිත අවසරය නොමැතිවීම හමුවේ පුද්ගලයන් 214 ක් හා වාහන 135 ක් ආපසු හරවා යැවීමට කටයුතු කළ බවයි පොලිසිය සදහන් කළේ.

Share This