නිරෝධායන නීති උල්ලංඝණය කළ තවත් 81 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

නිරෝධායන නීති උල්ලංඝණය කළ තවත් 81 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

නිරෝධායන නීති උල්ලංඝණය කිරිමේ චෝදනාවට අදාලව තවත් පුද්ගලයින් 81 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව නිරෝධායන නීති උල්ලංඝණය කිරිමේ චෝදනාවට අදාලව අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති සමස්ථ සංඛ්‍යාව 80 දහස් 790 දක්වා ඉහළ යනු ඇති.

මේ අතර බස්නාහිර පළාතට ඇතුළුවන වාහන 743 ක් හා පුද්ගලයින් 1338 ක් මෙන්ම බස්නාහිර පළාතෙන් පිටවන පුද්ගලයින් 893 ක් හා වාහන 492 ක් ඊයේ දිනය තුළ පොලිස් පරීක්ෂාවට ලක්කර තිබුණා.

නියමිත අවසරය නොමැතිවීම හමුවේ පුද්ගලයන් 337 ක් හා වාහන එක් දහස් 455 ක් ආපසු හරවා යැවීමට කටයුතු කළ බවයි පොලිසිය සදහන් කළේ.

Share This