නිරෝධායන නීති උල්ලංඝණය කළ තවත් 637 ක් අත්අඩංගුවට.

නිරෝධායන නීති උල්ලංඝණය කළ තවත් 637 ක් අත්අඩංගුවට.

නිරෝධායන ඇදිරි නීතිය උල්ලංඝණය කිරිමේ චෝදනාව යටතේ අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති සමස්ථ පුද්ගල සංඛ්‍යාව 72,113 ක් බව පොලීසිය පවසනවා

ගත වූ පැය 24 තුලදීත් ඊට අදාලව තවත් පුද්ගලයින් 637 දෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

එම කාල සිමාව තුල පොලිස් භාරයට ගැනුනු වාහන සංඛ්‍යාව 18 ක් බව සඳහන්.

Share This