නිතී 60ක් වර්තමානයට ගැළපෙන පරිදි සංශෝධනයට

නිතී 60ක් වර්තමානයට ගැළපෙන පරිදි සංශෝධනයට

යල්පැන ගිය නිතී 60ක් වර්තමානයට ගැළපෙන පරිදි සංශෝධනය කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව අධිකරණ අමාත්‍ය ජනාධිපති නිතීඥ අලි සබ්රි මහතා ප්‍රකාශ කළා.

ඒ අනුව, අධිකරණ පද්ධතියේ පවතින අපරාධ, වාණීජ සහ සිවිල් නිතී ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා කමිටු තුනක් පත්කළ බවයි හෙතෙම කියා සිටියේ.

අමාත්‍යවරයා මේ බව සදහන් කළේ, බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් සහ එහි ප්‍රධානීන් සමඟ පැවති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින්.

එලෙස නීති සංශෝධනය කිරීමට පියවර ගෙන ඇත්තේ වසර 20 කට පසුව බවයි අලි සබ්රි අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ.

Share This