නාවික ක්ෂේත‍්‍රයේ රැකියා අවස්ථා පුළුල් කිරීමට රජයේ අවධානය

නාවික ක්ෂේත‍්‍රයේ රැකියා අවස්ථා පුළුල් කිරීමට රජයේ අවධානය

මෙරට තරුණ තරුණියන් නාවික ක්ෂේත‍්‍රයේ රැකියා සඳහා යොමු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පුහුණු පාඨමාලා සංඛ්‍යාව වැඩි කිරීමට වරාය, නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ සඳහා නාවික විශ්වවිද්‍යාල ඇතුළු අධ්‍යාපන ආයතනවල බලධාරින්ට උපදෙස් දුන් බවයි විෂය භාර අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා කියා සිටියේ.

නාවික විශ්වවිද්‍යාල ආයතන බලධාරින් සමඟ ඊයේ අමාත්‍යාංශයේ පැවති සාකච්ඡාවකදීයි අමාත්‍යවරයා මෙම උපදෙස් දී ඇත්තේ.

Share This