නව නිවාස 3,000ක ව්‍යාපෘතිය කඩිනම් කෙරේ

නව නිවාස 3,000ක ව්‍යාපෘතිය කඩිනම් කෙරේ

නිවාස නොමැති ජනතාවට නව නිවාස 3,000 ක් ලබා දීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ කොට්ටාව, මාකුඹුර ප්‍රදේශයේ ඉදිකෙරෙන මධ්‍යම පාන්තිකයින් සඳහා වන නිවාස සංකීර්ණයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය හා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ උපදෙස් අනුව කඩිනම් කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට අනුව නිවාස නොමැති ජනතාවට නිවාස ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙල යටතේ මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කෙරෙන අතර එහි නිවාස ඉහළ ප්‍රමිතියෙන් ඉදිකළ යුතු බවට අග්‍රාමාත්‍යවරයා උපදෙස් ලබාදී ඇති බවද සඳහන්

මේ යටතේ කොට්ටාව, මාකුඹුර ප්‍රදේශයේ නිවාස 314 කින් සමන්විත මහල් නිවාස සංකීර්ණයක් ඉදිවෙමින් පවතිනවා.

එහි නිවාස සහනාධාර පොලී ක්‍රමයක් යටතේ ගෙවීමේ ක්‍රමයට ලබාදෙන අතර, ඒ සඳහා වසර 25 ක කාලයක් හිමිවන බවයි නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ප්‍රකාශ කළේ.

Share This