නවසීලන්ත කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ආරක්ෂාව තර කෙරේ

නවසීලන්ත කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ආරක්ෂාව තර කෙරේ

එංගලන්ත තරග සංචාරයක නිරතව සිටින නවසීලන්ත කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ආරක්ෂාව දැඩි කර තිබෙනවා.

ඒ නවසීලන්ත කණ්ඩායමට අදාලව එංගලන්ත ක්‍රිකට් ආයතනයට ලැබුණූ තර්ජනාත්මක ඊ මේල් පණිවිඩයක් හේතුවෙන්.

දෙරට අතර තුන් වන එක්දින තරගය අද එංගලන්තයේ ලෙස්ටර් හි ක්‍රියාත්මක පසුබිමකයි මෙම අනතුරු ඇගවීම කර ඇත්තේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් එංගලන්ත බුද්ධි අංශ පුළුල් විමර්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

Share This