නයිජීරියාවේ බන්ධනාගාරයකට ප්‍රහාරයක්

නයිජීරියාවේ බන්ධනාගාරයකට ප්‍රහාරයක්

නයිජීරියාවේ කොගී ප්‍රාන්තයේ කබ්බා සහ ලොකෝජා නඟර යා කරන ප්‍රධාන මාර්ගයේ පිහිටි බන්ධනාගාරයකට සන්නද්ධ පිරිසක් ප්‍රහාරයක් එල්ල කර තිබෙනවා.

බන්ධනාගාරයේ පරිවාර වැට පුපුරවා හැර ප්‍රහාරකයින් බන්ධනාගාර පරිශ්‍රයට පිවිසී ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශ කළේ.

එහිදී බන්ධනාගාර ආරක්ෂකයින් සහ සන්නද්ධ කණ්ඩායම අතර දරුණු වෙඩි හුවමාරුවක්ද සිදුව ඇතැයි සඳහන් කළා.

එම බන්ධනාගාරය තුළ රැඳවියන් 294 දෙනෙකු රඳවා සිටි අතර ඉන් 240 දෙනෙකු පමණ ප්‍රහාරයත් සමඟ පළා ගෝස් ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය සඳහන් කළා.

Share This