ධවල මන්දිර ජනාධිපති කොමිසමට ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්

ධවල මන්දිර ජනාධිපති කොමිසමට ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්

ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු වන ආචාර්ය ජෝර්ජ් ඊ ගේබ්‍රියල් මහතා   අමරිකානු ධවල මන්දිර සමාජිකත්ව වැඩසටහන සඳහා වන ජනාධිපති කොමිසමට පත් කිරීමට අමරිකානු ජනාධිපති ජෝ බයිඩන් තීරණය කර තිබෙනවා.

කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධිධාරියෙකු වන ආචාර්ය ජෝර්ජ් ඊ ගේබ්‍රියල් මහතා වසර 40කට අධික අත්දැකීම් ඇති ප්‍රවීන අධ්‍යාපනඥයෙක්.

දශක දෙක හමාරකට පමණ පෙර අමෙරිකාවට සංක්‍රමණය වූ ආචාර්ය ජෝර්ජ් ඊ ගේබ්‍රියල් මහතා ආර්ථික විද්‍යාව සහ සමාජ විද්‍යාව යන විෂයන් සම්බන්ධයෙන් ආචාර්ය උපාධිය ලබා ගෙන ඇත්තේ ටෙනසි හි වැන්ඩබිල්ට් විශ්වවිද්‍යාලයෙන්.

අමරිකානු ජනපති කොමිසමකට පත් කෙරුණු ශ්‍රී ලාංකික  පසුබිමක් සහිත පළමු පුද්ගලයා ඔහුයි.

Share This